#79 decembrie 2023,  Comemorări,  TEXT

Un an de la despărțirea de Nicolae Rotund (1940 – 2022)

Critic literar, eseist, profesor universitar. S-a născut la Constanţa la 30.08.1940. A absolvit Liceul „Mihai Viteazu”, Alba lulia (1959); Facultatea de Limbă şi Literatură Română, Universitatea Bucureşti (1964). Doctor în Filologie al Universităţii „Ovidius” Constanţa (1995). Profesor în învăţământul preuniversitar Constanţa (1964-1994); metodist, inspector de specialitate, lector (1994-1996), conferenţiar (1997), secretar ştiinţific (1995-1996), şef catedră Universitatea „Ovidius” Constanţa, Facultatea de Litere, Catedra de Filologie Română şi Filozofie (din 1998). Este organizator, moderator, partici- pant la: Conferinţa Anuală Ştiinţifică a Facultăţii de Litere (din 1998); Cursurile internaționale de vară de Limbă, Literatură și Civilizație Românească (2004). Este membru în colectivul de redacție „Ovidius University Press Constanța” (din 2000); membru în colegiul redacțional al revistei „Tomis” (2002); redactor asociat al revistei „Ex Ponto” (din 2000). Membru al Uniunii Scriitorilor din Ro- mânia, Filiala „Dobrogea” (1998). Premii: Premiul pentru eseul „Tudor Arghezi – prozatorul” 1996, Filiala Dobrogea a Uniunii Scriitorilor; Premiul pentru „Aport deosebit în susținerea actului de cultură scrisă” acordat de revista „Tomis” și Filiala Dobrogea a Uniunii Scriitorilor, 1999; Premiul de critică, istorie literară și eseu pentru volumul „Lecturi și înțelesuri”, 2002; Premiul Salonului Național de Carte pentru volumul „Lecturi și înțelesuri”, 2002. Voume studii, cronici literare, anchete în Analele Facultății de Litere, Universitatea „Ovidius”, „Luceafărul”, „Tomis”, „Ex Ponto”, „Limba și literatura română” de cultură. Alcătuiește studii introductive, prefețe, prezentări de volume ale scriitorilor români. Volume studii în volume colective. Volume: Dialoguri indirecte. Istorie și critică literară – Constanța, Editura Ex Ponto, 1996; Tudor Arghezi – prozatorul – Constanța, Editura Ex Ponto, 1996; Incursiuni critice – Constanța, Editura Ex Ponto, 1997; Lecturi și înțelesuri – Constanța, Editura Ex Ponto, 2002; Literatura română medievală. Curs – Constanța, Ovidius University Press, 2004; Două secole de pamflet. Repere – Constanța, Editura Ex Ponto, 2004; Critica de la margini la centru – Constanța, Ovidius University Press, 2005.

(Din Dicționarul de personalități dobrogene, vol. 4. Editor: Biblioteca Județeană „Ioan Roman”, Constanța, Ex Ponto, 2019, p. 288-289).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *