REDACȚIA

Redacţia:

Redactor şef:

OVIDIU DUNĂREANU

Redactor şef adjunct:

ANGELO MITCHIEVICI

Redactori:

LĂCRĂMIOARA BERECHET, SORIN ROŞCA, DIANA DOBRIȚA BÎLEA, ANASTASIA DUMITRU

Prezentare grafică: CONSTANTIN GRIGORUŢĂ

Tehnoredactare & Prepress: RALUCA-SUZANA BUZOIANU

Ediția electronică și site-ul www.revistaexponto.ro

prof. Nicolae C. Ariton

Colegiul ştiinţific:

SORIN ALEXANDRESCU, IOAN STANOMIR, ALINA BUZATU, VASILE SPIRIDON, LELIA RUS PÎRVAN, ANTONIO PATRAŞ, DANIEL VALENTIN CITIRIGĂ

Colegiul consultativ:

LEONARD VIZIREANU (Director general Tipografia SC Infcon S.A. şi Editura Ex Ponto),

VALENTIN CIORBEA, BARDU NISTOR, CONSTANTIN CHERAMIDOGLU, CORINA APOSTOLEANU, LIVIU LUNGU